Notyfikacje

Nasze wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procedury notyfikacyjnej oraz znajomość rynku paliw alternatywnych sprawiają, że nasza oferta w dobie rosnącego zapotrzebowania na paliwa alternatywne w przemyśle cementowym spotyka się coraz większym zainteresowaniem.

Oferujemy dostawy paliwa kawałkowego w postaci ciętej gumy i tworzyw sztucznych o kodzie 19 12 04 o następujących minimalnych parametrach:
- wartość opałowa minimum 26000 KJ/kg
- zawartość popiołu do 15%
- zawartość chloru do 0,7%
- zawartość siarki do 1,50%
- zawartość wilgoci całkowitej do 8%
- wielkość frakcji od 0 do 40 mm (możliwość realizacji do 25 mm na specjalne wymaganie odbiorcy)

W naszej ofercie handlowej posiadamy również paliwo alternatywne klasyfikowane jako odpad o kodzie 19 12 10 zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów. Paliwo produkowane jest na bazie odpadów energetycznych zawierających gumę, tworzywa sztuczne, skórę i tekstylia itp.

Paliwo to posiada następujące parametry:
-wartość opałowa od 18 000 do 20 000 KJ/kg
- zawartość popiołu do 10%
- zawartość chloru do 0,7%
- zawartość siarki do 0,5%
- zawartość wilgoci całkowitej do 10%
- wielkość frakcji od 0 do 40 mm
(możliwość realizacji do 25 mm na specjalne wymaganie odbiorcy)

Dostawy wyżej wymienionego paliwa realizujemy specjalistycznymi naczepami samowyładowczymi typu walking floor.