Kamień wapienny o granulacji do 15 mm

Używany jako składnik w procesie technologicznym do produkcji cementu jako dodatek główny (dla cementów portlandzkich z dodatkami, np. CEM II B-L 32.5R)
i drugorzędny.