Dodatek korygujący żelazonośny

Używany jako dodatek w procesie technologicznym do produkcji klinkieru portlandzkiego jako składnik zestawu surowcowego w postaci pyłów, żużli pohutniczych pochodzących z branży hutniczej.