Władze spółki

Organem zarządzającym OPP-H SEBA Sp. z o.o. jest Zarząd, który funkcjonuje
w następującym składzie:

Edward Skrzyczewski - Prezes Zarządu