Grupa Kapitałowa

Nasza Grupa obejmuje kilka spółek, dzięki czemu lepiej możemy zaspokajać potrzeby klientów. Wiodącym podmiotem jest SEBA spółka komandytowa spółka z o.o.
główną specjalizacją jest obsługa przemysłu cementowego i zaspokajanie jego potrzeb w zakresie paliw alternatywnych oraz dodatków.

SE-PAL Edward Skrzyczewski to spółka, której podstawowym obszarem działalności jest handel cementem i materiałami budowlanymi.

SEBA spółka z o.o. to podmiot zarządzający.